Økonomi for historikere 1-4: Forelæsning

Gennnem linket på denne linje kan du lytte til en forelæsning (27. marts 2023) for Københavns Universitets BA-studerende i historie. Den indgår i et syvugers kursusmodul om økonomi og økonomisk historie. Du kan også tilgå de slides som blev vist. Læs vejledningen nedenfor hvis du vil have bedst muligt udbytte af materialet.

Forelæsningen er et første oplæg til fire senere dobbelttimer om hver sit særlige emne:

1) Hovedfaser i økonomisk historie

2) Prisdannelse og konkurrence

3) Arbejdskraft og kapital

4) Penge

Forud for timerne læses forskellig litteratur som indgår i kursets eksamenspensum. Nogle af forfatterne eller titlerne omtales kort undervejs i forelæsningen, men det er ikke nødvendigt at have læst materialet for at følge med i forelæsningen.

Forelæsningens slides er nummererede (øverst til højre på hvert af dem). Nedenfor kan du se på hvilke tidspunkter i forelæsningen de blev vist. Det giver dig en mulighed for at skifte billede på det rigtige tidspunkt hvis du ser på slide-serien samtidig med at du lytter til forelæsningen.

Du kan også vælge at begynde med at blade gennem billederne og så gå hen til det tilsvarende sted i lydfilen hvis du finder noget af særlig interesse. Billedernes numre og de omtrentlige positioner de skal ses fra, er:

#01 00:00:00

#02 00:01:00

#03 00:04:45

#04 00:15:30

#05 00:20:45

#06 00:23:45

#07 00:26:40

#08 00:29:00

#09 00:31:00

#10 00:33:30

#11 00:37:10

#12 00:39:00

#13 00:40:00

#14 00:42:15

#15 00:44:15

#16 00:45:40

#17 00:48:30

#18 00:48:40

#19 01:06:30

#20 01:06:35

#21 01:15:10

#22 01:16:10

#23 01:19:30

#24 01:21:30

#25 01:23:00

#26 01:23:20

#27 01:30:00

#28 01:40:30

Se også posten Hvad er økonomi?