”… en ny form for ansvarlighed … psr”

Opfølgning på indlægget ”Vi har behov for samfundsansvarlig forskning”:

Professor ved Københavns Universitet Vincent F. Hendricks har ikke fortrudt at han i sommeren 2016 medvirkede til at markedsføre såkaldt scientific social responsibility (ssr) – en adfærdsnorm der med det gode eller med det onde skal ”indtænkes” i forskningsprojekter og i særdeleshed i ansøgninger om finansiering. I et nyt indlæg i Politiken d. 14. november 2016 bekræfter han at ssr bør være et særligt ”socialt ansvarsområde” (på linje med corporate social responsibility).

Vincent Hendricks tilføjer ideen om en ny, lignende kodeks, ”politisk social ansvarlighed – forkortet psr”. Det går ud på at politikere skal tale sandt og lytte til erhvervsfolks og forskeres ekspertise. De skal konsekvensberegne deres forslag og stå ved ansvaret hvis forslagene nyder fremme. De ”kan” (må?) ikke udtale sig ”racistisk, sexistisk, naivistisk, urealistisk og forfatningsstridigt”.

Det bliver spændende at erfare hvilket sanktionssystem Vincent Hendricks vil tage i brug for at gennemføre dette angivelige forsvar for demokratiet. I forrige omgang, med ssr, lå det meget klart: De forskere der ikke ville bidrage til at løse klodens problemer, som forstået af bevillingsgiverne, skulle ikke have penge til deres projekter. Man må gå ud fra at han inden for politik tænker i lignende baner. Det er næppe nok at vælgerne fælder dom på baggrund af offentlig debat hvor opfattelser og synspunkter konkurrerer under en tilstand af virkelig ytringsfrihed.

Vincent Hendricks er en mand der gerne vil have sat tingene på plads og skille fårene fra bukkene. Der er et autoritært islæt i hans tankegang.