Tulipanboblen 1637

I 2014 blev jeg i Radio 24syv-programmet Millionærklubben interviewet om den hollandske tulipanboble. Efter radiostationens lukning er podcastet desværre ikke længere tilgængeligt på nettet.

Nogle mener at grunden til at tulipanboblen i sin sidste fase blev blæst så voldsomt op i offentligheden, var at kontrakter om fremtidige køb af tulipanløg ad politisk vej blev gjort ikke-bindende. Det betød at store potentielle tab aldrig blev realiseret – og at store gevinster heller ikke blev det. Køberen kunne i henhold til de nye regler give afkald på at modtage varen (tulipanløgene) mod i stedet at betale en moderat kompensation til sælgerne. Disse var naturligvis utilfredse. Men punkteringen af boblen ændrer ikke ved at den havde nået et stort omfang. Priserne må før indgrebet være blevet blæst så meget op at det akut kaldte på netop et offentligt annullerende indgreb. Under normale omstændigheder vil myndighederne ikke undergrave tilliden til de økonomiske institutioner ved at ændre reglerne for iganværende transaktioner.