Økonomi for historikere 12-13: Forelæsning

Gennnem linket på denne linje kan du lytte til en forelæsning (15. maj 2023) for Københavns Universitets BA-studerende i historie. Den indgår som sjette forelæsning (se også Økonomi for historikere 1-4,  Økonomi for historikere 5-6Økonomi for historikere 7-8Økonomi for historikere 9 og Økonomi for historikere 10-11, i et syvugers kursusmodul om økonomi og økonomisk historie. Du kan også tilgå de slides som blev vist. Læs vejledningen nedenfor hvis du vil have bedst muligt udbytte af materialet.

Forelæsningen er et første oplæg til to senere dobbelttimer om følgende emner:

10) Den offentlige sektor og velfærdsstaten

11) Miljø og klima

Forud for timerne læses forskellig litteratur som indgår i kursets eksamenspensum. Det er ikke nødvendigt at have læst materialet for at følge med i forelæsningen.

Forelæsningens slides er nummererede (øverst til højre på hvert af dem). Nedenfor kan du se på hvilke tidspunkter i forelæsningen de blev vist. Det giver dig en mulighed for at skifte billede på det rigtige tidspunkt hvis du ser på slide-serien samtidig med at du lytter til forelæsningen.

Du kan også vælge at begynde med at blade gennem serien af slides og så gå hen til det tilsvarende sted i lydfilen hvis du finder noget af særlig interesse. Billedernes numre og de omtrentlige positioner de skal ses fra, er:

#01 00:00:00

#02 00:01:37

#03 00:12:40

#04 00:21:00

#05 00:28:18

#06 00:36:52

#07 00:43:20

#08 00:50:25

#09 00:58:28

#10 01:01:46

#11 01:02:47

#12 01:04:38

#13 01:06:44

#14 01:13:58

#15 01:20:26

#16 01:23:58

#17 01:38:58

Se også posten Hvad er økonomi?