Publikationsliste

Jan Pedersen, Københavns Universitet, Saxo-Instituttet

2023

Ved båndet. Bilarbejderne i Sydhavnen, Historisk Tidsskrift 2023, nr. 1, s. 218-230.

2022

Model og metode i økonomisk historie. Et svar til Per Boje, Historisk Tidsskrift 2022, nr. 1, s. 175-177.

Anmeldelse: Vad är ekonomisk historia?, Fabrik og Bolig 2021, s. 73-75.

Anmeldelse: Empire of things: How we became a world of consumers, from the fifteenth century to the twenty-first, Journal of Consumer Culture 2022, nr.1, s. 283-290. Link (via KB, fjernadgang)

To år med corona: En ny epoke? Kronik i Sjællandske Medier d. 12. marts 2022

Solidarity Forever? Swedish Wage Levels as Index of Working Class Marginalisation in post-Golden Age Scandinavia. Link

2021

Historiefilosofi og verdenshistorie: G.W.F. Hegel 1870-1931, Historisk Tidsskrift 2021, nr. 1, s. 151-200. Link

250 Years with Hegel: Philosophy of History and History of the World. Link

Anmeldelse: Vejen til velstand, Historisk Tidsskrift 2021, nr. 2, s. 506-514.

Development Aid: A Very Brief Introduction. Link

Om teori og teoriers rolle i historiefaget. Link

2020

Fra corona-årets undervisning: Finanskrisen. Link

Fra corona-årets undervisning: Globalhistorie. Link

Anmeldelse: Vestafrika. Forterne på Guldkysten, Historisk Tidsskrift 2020, nr. 1, s. 295-301. Link

Anmeldelse: Vækstspiral og vækstregime. En materiel teori om økonomisk udvikling, Historisk Tidsskrift 2020, nr. 1, s. 317-321. Link

2019

Ideology and Scholarship. Notes on The Sovereign Consumer, Historisk Tidsskrift 2019, nr. 2, s. 543-558. Link

Kapitel 4: Industrialder, klassesamfund og ekspansiv stat – 1848-1960. Skrevet sammen med Signe Mellemgaard, Niels Jul Nielsen, Jes Fabricius Møller, Carsten Due-Nielsen, Palle Roslyng-Jensen, Poul Villaume, i Gunner Lind & Palle Roslyng-Jensen (red.): Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik, Gads Forlag 2019, s. 206-313.

Kapitel 5: Urbanisering og forstærket globalisering – 1960 til i dag. Skrevet sammen med Niels Jul Nielsen, Jes Fabricius Møller, Poul Villaume, i Gunner Lind & Palle Roslyng-Jensen (red.): Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik, Gads Forlag 2019, s. 314-385. Gå til side med rettelse af redigeringsfejl.

Anmeldelse: De klogeste og skarpeste. Historien om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl, Historisk Tidsskrift 2019, nr. 1, s. 294-300. Link

Et akademisk lavpunkt for KU. Om udgivelsen Reality Lost. Link

Forord (s. 7-8) til René Karpantschof: De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet, 1848-1920, Gads Forlag.

2018

Tropologisk fortætning. Hayden Whites historieteori, Temp 2018, nr. 17, s. 27-49. Link

Anmeldelse: Dansk kapitalisme. Gennembrud, storhed og stagnation, Historisk Tidsskrift 2018, nr. 2, s. 565-569. Link

Marxismen og historien. Link

Bitcoin (med historisk perspektiv). Link

Techlash: Hendricks og kompagni til kamp for demokratiet i Afrika. Link

Brølet og vreden. Hendricks og Stjernfelt raser mod techgiganterne. Link

BNP og BFI: Må vi få en forklaring? Link

2017

Wartime and Post-war Economies (Denmark). Link

Danish Economic History: First World War. Link

Danish and Swedish responses to inflation in the 1970s and their repercussions in the 1980s, i: Michel-Pierre Chélini & Laurent Warlouzet (red.): Calmer les prix: L’inflation en Europe dans les années 1970 / Slowing down prices: European inflation in the 1970s, Paris 2017, s. 143-167.

Opiumskrigen, i: Morten Fink-Jensen & Bertel Nygaard (red.): 50 begivenheder. Højdepunkter i verdenshistorien, Aarhus 2017, s. 130-135.

Panamakanalen, i: Morten Fink-Jensen & Bertel Nygaard (red.): 50 begivenheder. Højdepunkter i verdenshistorien, Aarhus 2017, s. 172-177.

Ostpolitikken, fodnoterne og historiens dom, Historisk Tidsskrift 2017, nr. 2, s. 490-495. Link

Anmeldelse: Da værfterne lukkede. Transformationen af den danske værftsindustri 1975-2015, Historisk Tidsskrift 2017, nr. 2, s. 639-643. Link

2016

Fortes Fortuna iuvat. En kommentar til Mia Münster-Swendsens Saxo-anmeldelse, Historisk Tidsskrift 2016, nr. 2, s. 447-451. Link

Anmeldelse: Oldermanden. Klaus Bonde Larsen: Karrieren, kunsten, konflikterne, Historisk Tidsskrift 2016, nr. 2, s. 585-588. Link

”… en ny form for ansvarlighed psr”. Link

”Vi har behov for samfundsansvarlig forskning”. Link

2015

Anmeldelse: Tobak til tiden. Mac Baren – en virksomhed i Svendborg, Historisk Tidsskrift 2015, nr. 2, s. 621-623. Link

Anmeldelse: Velfærdsstaten i tidehverv. Dansk velfærdshistorie, bind 5, 1973-1993, Historisk Tidsskrift 2015, nr. 2, s. 559-570. Link

2014

Anmeldelse: Velfærdsstatens storhedstid. Dansk velfærdshistorie, bind 4, 1956-1973, Historisk Tidsskrift 2014, nr. 2, s. 562-577. Link

Forandringens brise. Historisk Tidsskrift 1988-2003, Historisk Tidsskrift 2014, nr. 1, s. 230-297. Link

Anmeldelse: Norsk økonomisk politikk etter 1905, Scandinavian Economic History Review 2014:1, s. 98-101. Link

2013

Anmeldelse: The Sources of Social Power, bd. 4. Globalizations, 1945-2011, Historisk Tidsskrift 2013, nr. 2, s. 620-627. Link

2012

Missionæren går igen (sammen med Karen Vallgårda), Weekendavisen d. 25. maj 2012. Link

Anmeldelse: Guldalderens moderne politik. Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg, Historisk Tidsskrift 2012:2, s. 628-634. Link

2011

Amerikanske ting og tankers betydning for dansk erhvervsledelse. Historien om Palle Hansen og management-magasinet Økonomisk Virksomhedsledelse / Lederskab og Lønsomhed 1957-1988, i: Nils Arne Sørensen (red.): Det amerikanske forbillede? Dansk erhvervsliv og USA, ca. 1920-1970, Odense 2011, s. 273-297.

Anmeldelse: Det danske velfærdssamfunds historie. Tiden efter 1970, Historisk Tidsskrift 2011:2, s. 618-626. Link

2010

Danmarks økonomiske historie 1910-1960, København 2010.

On the side of the angels: altruism in Danish development aid 1960-2005 (sammen med Thorsten Borring Olesen), European Review of History 2010:6, s. 881-903. Link (via KB, fjernadgang)

Anmeldelse: PET. Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror, Historisk Tidsskrift 2010:1, s. 259-265. Link

2009

Dänische Entwicklungszusammenarbeit, Wien 2009 (Redebeitrag auf Seite 5 des PDF-Dokuments). Link

2008

Denmark’s Bilateral Aid 1962-1991, i: Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (red.): The Aid Rush: Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War bd. 1, Oslo 2008, s. 183-221. Link

Danmark og Latinamerika. Udviklingsbistand mellem solidaritetsarbejde og international politik, Den Jyske Historiker 120, 2008, s. 36-55. Link

Det bilaterale program i støbeskeen, 1962-1975, i: Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.): Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005, København 2008, s. 116-257.

2007

Anmeldelse: Da danske møbler blev moderne. Historien om dansk møbeldesigns storhedstid, Business History Review 2007:1, s. 201-204. Link

2006

Den industrielle revolution, i: Palle Roslyng-Jensen & Benedicte Fonnesbech-Wulff (eds.): Historiens lange linjer, København 2006, s. 240-254.

Institutionelt betinget strategi i udviklingsbistanden, Økonomi og Politik 2006:2, s. 54-70. Link

Bistandsdilemmaet som hverdagserfaring. De udsendtes tilpasning til det postkoloniale limbo, Kontur – Tidsskrift for Kulturstudier nr. 12, 2006, s. 21-30. Link

2004

Anmeldelse: Denmark and the National Liberation in Southern Africa: A Flexible Response, Historisk Tidsskrift 2004:2, s. 551-553. Link

2003

Det moderne forbrug – en kort beskrivelse af teorielementer og historiske faser.
Link

Anmeldelse: Dansk papirindustri: Mennesker, teknologi og produktion 1829-1999, Arbejderhistorie 2003:2, s. 73-74.

2002

Rhetorical and Theoretical Devices in the Economic History of Technology: A Discussion Based on Deconstructive Method and on the Historical Example of Mechanical Engineering, i: Laurent Tissot & Béatrice Veyrassat (red.): Technological Trajectories, Markets, Institutions. Industrialized Countries, 19th-20th Centuries, Bern 2002, s. 53-87. Link

Anmeldelse: Ambu 1937-2002, Fabrik og Bolig 2002:2, s. 51-52.

Anmeldelse: Danfoss under besættelsen, Børsen, 15. februar 2002.

2001

Hjemstavnen og verdenssystemet. Gilberto Freyres kulturhistoriske brasilienstolkning, Historisk Tidsskrift 2001:1, s. 17-44. Link

Regarding Margaret C. Jacob’s review of Mary Poovey: A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, Chicago 1998. H-NET Sun, 2 Sep 2001. Link

Anmeldelse: Fortidens spor – nutidens øjne, 1066 – Tidsskrift for Historie 2001:4, s. 31-32.

Anmeldelse: En moderne økonomisk historie (sammen med Carl-Axel Nilsson), Historisk Tidsskrift 2001:2, s. 548-555. Link

Anmeldelse: Pioneren Otto Mønsted: Sig navnet …, Personalhistorisk Tidsskrift 2001:2, s. 317-319.

White, Hayden, i: Den Store Danske Encyklopædi. Link

Anmeldelse: Det polytekniske gennembrud. Romantikkens teknologiske konstruktion 1780-1850, Historie 2001:1, s. 151-156. Link

Anmeldelse: Sonny’s Auto, Fabrik og Bolig 2001:1, s. 48-50.

2000

Anmeldelse: Teknologi. Centraladministrationens behandling af teknologisager 1816-1996, Fortid og Nutid 2000:3, s. 246-247.

Anmeldelse: En dansk nicheproduktion. Historien om Lactosan-Sanovo Holding A/S, Personalhistorisk Tidsskrift 2000:1, s. 99-100.

1999

Teknologisk udvikling i maskinindustrien: Burmeister & Wain 1875-1939, Lyngby 1999. Link

Jason eller Aeneas? – om Vasco da Gama-mytens forbillede og betydning, 1066 – Tidsskrift for Historie 1999:4, s. 3-17. Link

Anmeldelse: Hvilken kamp for at undslippe, Historisk Tidsskrift 1999:2, s. 479-491. Link

Anmeldelse: Teknik på bönders villkor, Historisk Tidsskrift 1999:2, s. 580-582. Link

Ikke hård, men stærk. Om økonomisk teori og historie, Hist – Tidsskrift for Historiestuderende 19, 1999, s. 4-8.

Anmeldelse: Arbejderkultur i velfærdssamfundet, Fabrik og Bolig 1999:1, s. 50-53.

Anmeldelse: Den danske ingeniørs historie 1850-1920, Historie 1999:1, s. 177-180. Link

1998

Historiens form. En sammenligning af tre versioner af Danmarks økonomiske og sociale historie ca. 1750-1810, Fortid og Nutid 1998:3, s. 181-218. Link

Anmeldelse: Grafiana, Fortid og Nutid 1998:2, s. 154-155.

1997

Technological Development in Mechanical Engineering: Burmeister & Wain 1875-1939, i: Ulf Olsson (red.): Business and European Integration Since 1800. Regional, National and International Perspectives, Göteborg 1997, s. 446-457.

Det moderne gennembruds maskiner, Historisk Tidsskrift 1997:1, s. 178-185. Link

1996

H. Nielsen & Søn Maskinfabrik A/S, 1916-1980: Et eksempel på maskinindustriens fornyelse i efterkrigstiden, Erhvervshistorisk Årbog 1996, s. 110-155. Link

Ny dansk teknologihistorie: en kort oversigt og diskussion, Historisk Tidsskrift 1996:2, s. 368-382. Link

Anmeldelse: Smedesvend og friherre. Maskinarbejde og arbejdskultur i København 1890-1914, Fabrik og Bolig 1996:2, s. 54-57.

1994

Produktion og arbejdsmarked under besættelsen: Normalitet og unormalitet i maskin- og skibsbygningsindustrierne, Årbog for arbejderbevægelsens historie 1994, s. 229-252. Link

Anmeldelse: Technology Transfer and Scandinavian Industrialization, Fabrik og Bolig 1994:2, s. 51-53.

1993

The Production and Sale of Industrial Knowledge: International Licensing of the Danish B&W Marine Diesel Engine, 1912-1932, Scandinavian Economic History Review 1993:3, s. 221-241.

Anmeldelse: Arbetarrörelsen och taylorismen, Historisk Tidsskrift 1993:2, s. 457-459. Link

Burmeister & Wain og mælkecentrifugen 1881-1910 – dengang vi lærte at skumme fløden, 1066 – Tidsskrift for Historisk Forskning 1993:1, s. 12-22.

1992

Det giver spåner! Rids af drejebænkens historiske udvikling, Fabrik og Bolig 1992:2, s. 3-29. Link

1991

Metahistory, Historisk Tidsskrift 1991:2, s. 526-534. Link